Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Rysunek i malarstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
CEL STUDIÓW Zdobycie praktycznych umiejętności rysowania i malowania. Słuchacze zapoznają się w praktyce z zagadnieniami z zakresu sztuk plastycznych (rysunek, malarstwo, grafika artystyczna i kompozycja). Podczas studiów słuchacze rozwiną także zdolności w zakresie fotografii, multimediów i projektowania ilustracji. Umiejętności warsztatowe zostaną wzbogacone wiedzą z zakresu historii sztuki, psychofizjologii widzenia, prawa autorskiego.
Malarstwo
Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
Rysunek
Rysunek – kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych.
Malarstwo
Nie ma znaczenia, czy obraz przedstawia Mona Lisę, banana, czy okulary Hansa Rittmana – ważne, żeby to było naprawdę pop!
It doesn’t matter if it displays Mona Lisa, a Banana or Hans Rittman’s glasses – the fact is it must be pop! (ang.)
Malarstwo
W prawosławiu nie każdy mnich był dopuszczany do pisania ikon. W dzisiejszych czasach robią to ludzie kompletnie do tego niepowołani i chyba przypadkowi.
Autor: Tomasz Budzyński
Malarstwo
Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem.
Autor: Simonides z Keos, przytoczone przez Plutarcha, De gloria Athniensium, 3
Polityka Prywatności