Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Sztuka Witrażu

Język: polski
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia klasycznego witrażu: projektowania, cięcia i malowania szkła, łączenia ołowiem. Ponadto przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat szkła, jego obróbki oraz szerokich możliwości wykorzystania w otoczeniu np. w architekturze. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia z zakresu historii witrażu, technologii szkła, barwy i światła jak również warsztaty z kompozycji płaszczyzn oraz obróbki szkła (witraż klasyczny, slumping i grawerowanie).
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Sztuka jest filozofią życia.
Ars est philosophia vitae. (łac.)
Sztuka
Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
Autor: André Maurois, Droga Królewska (1930)
Sztuka
Można powiedzieć, że sztuka jest wiedzą polegająca na prawidłach i regułach…
A można też powiedzieć, że sztuka polega na zajmowaniu się czymś prawdopodobnym lub dającym się pomyśleć. Nauka natomiast polega na prawdziwym rozważaniu rzeczy, które nie mogą być inne niż są. Albo też można powiedzieć, że sztuka jest tym, czego dokonuje się w materii poprzez działanie, jak na przykład architektura,
Ars dici potest scientia, quae artis praeceptis regulisque consisti…Vel ars dici potest quando aliquid verisimile atque opinable tractatur. Disciplina, quando de iis, quae aliter se habere non possunt, veris disputationis aliquid disseritur. Vel ars dici potest, quae fit in in subjecta materia et explicatur per operationem, ut architectura. (łac.)
Polityka Prywatności