Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Sztuka Witrażu

Język wykładowy: polski
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami tworzenia klasycznego witrażu: projektowania, cięcia i malowania szkła, łączenia ołowiem. Ponadto przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat szkła, jego obróbki oraz szerokich możliwości wykorzystania w otoczeniu np. w architekturze. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia z zakresu historii witrażu, technologii szkła, barwy i światła jak również warsztaty z kompozycji płaszczyzn oraz obróbki szkła (witraż klasyczny, slumping i grawerowanie).
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Sztuka jest filozofią życia.
Ars est philosophia vitae. (łac.)
Sztuka
Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany.
Autor: Andriej Tarkowski
Sztuka
Można grać na wszystkie możliwe sposoby, jednakże już nie przeciw komuś. Sztuka traci swoją odrębność. Jest ona z powrotem sprowadzona do siebie, w pewien stan autoodniesienia, i kontynuuje swe działanie we wszystkich swych przejawach.
Autor: Jean Baudrillard
Polityka Prywatności