Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Usługi detektywistyczne

Język wykładowy: polski
Studia przygotowują słuchaczy do pracy w zawodzie detektywa i uzyskania niezbędnej wiedzy na licencję detektywa. W każdym funkcjonującym obecnie społeczeństwie, jak pokazuje rzeczywistość, usługi detektywistyczne okazują się niezbędne, w celu uzyskiwania wartościowych informacji. W odniesieniu do absolwentów uczelni możemy założyć, że jest to możliwość zdobycia dodatkowego atrakcyjnego zawodu. Natomiast dla osób potrzebujących tego typu usług - możliwość rozwiązania zgodnie z prawem problemów, kiedy zawodzą inne dotychczas stosowane sposoby.
Usługi
Usługi – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki. Polega na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia określonych korzyści lub zaspokojenia potrzeb.
Polityka Prywatności