Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Wycena Nieruchomości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Przygotowane studia podyplomowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych są przede wszystkim ukierunkowane na praktyczną naukę określonych w programie przedmiotów. Znakomita część zajęć dotyczy przygotowania do praktyk zawodowych - słuchacze zdobywają wiedzę na temat metod szacowania nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych. Liczba godzin z poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach studiów jest zgodna z minimami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., nr 117, poz. 786). Korzyści

Studia pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości. W programie studiów znajdują się m.in. zajęcia, na których słuchacze uczą się sporządzać operaty szacunkowe niezbędne do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Atutem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości.
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Polityka Prywatności