Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Zarządzanie Nieruchomościami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami – utrzymania obiektów oraz zaplecza w stanie niepogorszonym z elementami inwestowania oraz koordynowania konceptów rozwojowych związanych z modernizacją istniejącej zabudowy. Studia przygotowują do wykonywania procedur mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania nieruchomości, bezpieczeństwa korzystania i właściwej eksploatacji.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami – działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:
Polityka Prywatności