województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lubin, Polska

Zarządzanie Kadrami i Płacami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych, które realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów z dużym naciskiem na treningi. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu.

Celem jest zdobycie przez uczestników kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia szkoleń.

Studia adresujemy do osób zainteresowanych pracą w charakterze trenera biznesu, pracowników działów personalnych, jednostek szkoleniowych oraz trenerów wewnętrznych.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności