Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Doradztwo zawodowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia przygotowują do pełnienia roli doradcy zawodowego. Ich celem jest przekazanie teoretycznych i prawnych podstaw doradztwa, zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, uświadomienie charakterystycznych dla zawodu problemów i zagadnień, zasad rozwoju zawodowego oraz wykształcenie lub udoskonalenie umiejętności doradczych ułatwiających pracę indywidualną i grupową z uwzględnieniem zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy w zetknięciu oczekiwań pracodawca – pracownik.

Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które chcą uzupełnić lub wzbogacić swoją wiedzę z zakresu problematyki poradnictwa i doradztwa zawodowego. Absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w szkołach, studenckich biurach karier,
w urzędach pracy, centrach informacji zawodowej, młodzieżowych centrach kariery. Uzyskaną wiedzę będą mogli wykorzystać na stanowiskach menedżerów działów personalnych, specjalistów ds. szkoleń zawodowych, trenerów.
Polityka Prywatności