Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Inspektor danych osobowych

Język wykładowy: polski
Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru ochrony danych osobowych. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności związane z procesami przetwarzania danych osobowych w podmiotach z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej. Absolwent studiów posiada usystematyzowaną wiedzą o całościowej problematyce funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego, a także praktycznymi umiejętnościami w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Polityka Prywatności