Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Inżynieria ruchu drogowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Słuchacze zapoznają się z problematyką zarządzania ruchem drogowym i narzędziami wykorzystywanymi w inżynierii ruchu drogowego oraz nabędą kwalifikacje do opracowania projektów organizacji ruchu i zarządzania ruchem drogowym w strukturach właściwych organów administracyjnych. Ponadto słuchacze zdobędą wiedzę na temat procesów zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem systemów ITS. Celem studiów jest kształcenie absolwentów, którzy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w samodzielnej pracy zawodowej, pracy zespołowej w jednostkach projektowych i wykonawczych oraz w administracji drogowej.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności