województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Kadry i płace w prawie i praktyce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-placowych, rozliczeniowych. Studia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).
Polityka Prywatności