Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Prawo medyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Rozległość dziedzin prawnych powiązanych ze służbą zdrowia oraz dylematy związane z coraz większą świadomością prawną pacjentów powodują, że służba zdrowia stanęła przed nowym wyzwaniem. Aby się rozwijać i przetrwać na rynku musi znać swoje prawa i obowiązki narzucone powszechnie obowiązującym system prawa. W czasach znakomitej świadomości prawnej pacjentów, a także bardzo szeroko pojmowanym pojęciu „błędu lekarskiego” czy „błędu w sztuce” niezbędna stała się dla pracowników służby zdrowia, adeptów studiów medycznych czy prawniczych, biegła znajomość przysługujących im praw i obowiązków.

Odpowiedzią na niniejsze zapotrzebowanie są niniejsze studia, które stanowią kompendium fachowej i praktycznie przekazanej wiedzy, zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak i absolwentów studiów prawniczych czy administracyjnych, którzy swoją ścieżkę zawodową już realizują w służbie zdrowia lub planują realizować.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Polityka Prywatności