Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Profesjonalny coaching

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem oraz certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia coachingu.

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie kluczowych kompetencji coacha.

  • Poznanie i praktyczne przećwiczenie metod i narzędzi coachingowych.

  • Nabycie i doskonalenie umiejętności w stosowaniu technik pracy z klientem.

Polityka Prywatności