Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zamówienia publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Słuchacz studiów podyplomowych uzyska kompleksową wiedzę, zaś absolwent będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami z zagadnień prawa zamówień publicznych koniecznymi do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Studia adresowane są do wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe i pragną zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, jednostkach ochrony zdrowia, uczelniach wyższych czy innych instytucjach uczestniczących w rynku zamówień publicznych. 
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności