Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia online Studia online
Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy chcących zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 246, poz. 2468) - pracownikami służby BHP mogą być osoby posiadające zawód technika BHP, wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności BHP lub studia podyplomowe w tym zakresie.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności