Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie ochroną zdrowia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej w warunkach reformy ochrony zdrowia.

Studia przeznaczone są dla osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych oraz zatrudnionych w sekcjach ekonomicznych w zakładach opieki zdrowotnej.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności