Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie procesem obsługi inwestora w samorządzie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Proces obsługi inwestora to złożone i wymagające profesjonalnej wiedzy zagadnienie, które staje się priorytetem we wszystkich samorządach ukierunkowanych na budowanie silnej marki gospodarczej. Podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi i oczekiwań grupy docelowej jaką są przedsiębiorcy, otwiera nowe możliwości dla dynamicznego rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego. W świetle wyzwań, które pojawiają w trakcie procesu obsługi inwestora, umiejętność dostosowania się do oczekiwań odbiorcy bardzo często determinuje ostateczną decyzję wyboru właściwej lokalizacji dla inwestycji.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności