Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie sprzedażą

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji kierowniczy w działach sprzedaży i działach handlowych. Ukierunkowanie na przekazanie nowoczesnej wiedzy oraz zapoznanie słuchaczy z metodami i narzędziami z obszaru zarządzania sprzedażą wzbogaci kwalifikacje słuchaczy poszukiwane szczególnie w obszarze handlu i dystrybucji.

Studia kierowane są do menedżerów działów sprzedaży, kierowników zespołów handlowych i merchandiserów oraz osób przygotowujących się do pełnienia takich funkcji. Program przygotowany jest także z myślą o pracownikach innych działów (marketing, obsługa klienta) współpracujących z działem sprzedaży i pragnących zrozumieć zasady jego funkcjonowania. Oferta dotyczy także osób chcących prowadzić własne firmy handlowe.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności