Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Ochrona środowiska

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych z ochrony środowiska będą stanowić kadrę specjalistów przygotowanych do rozwiązywania w szerokim zakresie skomplikowanych problemów środowiskowych. Słuchacze zapoznają się także z ochroną środowiska w Unii Europejskiej, co w niewielkiej perspektywie czasowej może wpłynąć na poprawę stanu środowiska w Polsce.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
Polityka Prywatności