Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w warunkach kryzysowych na szczeblach lokalnych w administracji rządowej i samorządowej oraz w zakładach pracy. Program skierowany jest do : pracowników administracji państwowej i samorządowej legitymujących się ukończeniem studiów wyższych, dla kadry oficerskiej, która zamierza podjąć pracę na stanowiskach związanych z zagrożeniami nadzwyczajnymi, dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy państwowych i prywatnych oraz w systemie oświaty.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności