województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Coaching w zarządzaniu i biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel studiów:
Ludzie to największy kapitał każdej organizacji. Celem studiów podyplomowych Coaching w Zarządzaniu i Biznesie jest wykształcenie praktycznych umiejętności stosowania metod coachingowych w podnoszeniu efektywności funkcjonowania biznesowego i kierowania potencjałem ludzkim. W trakcie studiów słuchacze nauczą się stosować coaching w procesie inspirowania pracowników do rozwoju zasobów osobistych i zawodowych, wykorzystywać metody coachingowe do kierowania procesami grupowymi oraz zwiększania efektywności potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa. Słuchacze poznają teoretyczne podstawy coachingu, różnice pomiędzy coachingiem a tradycyjnymi formami zarządzania personelem, założenia coachingu kariery oraz wykorzystania metod coachingowych w biznesie.
Polityka Prywatności