województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej

Język wykładowy: polski
Program studiów ma na celu przekazanie niezbędnych umiejętności pozwalających na  programowanie i realizację procesu usprawniania chorych po incydentach sercowo-naczyniowych oraz uczestniczenie w procesie diagnostycznym wykorzystując do tego zdobytą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uzyskaną w trakcie zajęć w wyspecjalizowanych placówkach medycznych. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na podjęcie pracy:
  • w oddziałach rehabilitacji kardiologicznej, kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych  i intensywnej opieki medycznej
  • w placówkach sanatoryjnych o profilu kardiologicznym
  • w przychodniach i poradniach prowadzących ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną
  • w placówkach niemedycznych prowadzących treningi kardio (kluby fitness, siłownie, kluby sportowe)
Polityka Prywatności