Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Organizacja pomocy społecznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Celem studiów podyplomowych jest nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz nabycie kompetencji z obszaru kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi instytucjami integracji i pomocy społecznej. Studia podyplomowe Organizacja pomocy społecznej mają za zadanie wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej tych placówek do efektywnego zarządzania nimi w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego.
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Polityka Prywatności