województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

ZZL - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - PRZYWÓDZTWO, INNOWACYJNOŚĆ, Partnerwstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Przywództwo
Przywództwo (ang. leadership) – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności