Łódź, Polska

Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Profilaktyka
profilaktyka zdrowotna
Profilaktyka społeczna
Profilaktyka społeczna – ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi to znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, terapii grupowej i indywidualnej oraz kompensacji społecznej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności