Łódź, Polska

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia online Studia online
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności