Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Celem studiów podyplomowych Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o ochronie danych osobowych oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i in.
Polityka Prywatności