Łódź, Polska

Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności