Łódź, Polska

Akademia Trenerów Biznesu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl
Studia podyplomowe Akademia Trenerów Biznesu to kompleksowy projekt rozwojowy, opracowany we współpracy z Grupą SET. Akademia Trenerów Biznesu to program studiów podyplomowych, który przygotowuje do pracy w charakterze Trenera Biznesu.
Polityka Prywatności