Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece, w tym – w bibliotece szkolnej, oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Informacja
Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
informacja naukowa
Informacja naukowa – termin odnoszący się do:
Informacja
Uczucia zależą od informacji, czyli mogą nie mieć nic wspólnego z prawdą, jeżeli informacja jest fałszywa.
Autor: Sławomir Mrożek
Informacja
Nie wierzę w niezdementowane informacje.
Autor: Aleksander Gorczakow
Informacja
Tymczasem Jonatan i Achimaas stali u źródła Rogel, czekając, by przyszła służąca i przekazała wieści, które oni mieli zanieść do króla Dawida: nie mogli się bowiem pokazywać, przychodząc do miasta.
2 Księga Samuela 17:17
Polityka Prywatności