Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Studia online Studia online
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:
  • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
  • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.
  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
  • Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.
  • Przygotowanie do zdania egzaminu Pearson Test of English General (level 3) dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 wg. rozporządzeń MEN z dnia 12.03 2009 i 17.04.2012 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Dydaktyka
Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.
Polityka Prywatności