Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedszkolnej i wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji. W trakcie zajęć słuchacze poznają także zastosowanie metody Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
W naszych społeczeństwach, gdzie jak słyszymy, gospodarkę napędza wiedza i karmi informacja, a sukces zależy od edukacji, wiedza przestaje być rękojmią powodzenia, a wykształcenie nie dostarcza gwarantującej sukces wiedzy.
Autor: Zygmunt Bauman
Edukacja
Chcę zlikwidować służbę zdrowia, Ministerstwo Edukacji. Także obowiązkową służbę wojskową, bo ludzie idą do wojska, kiedy chcą. Ludzi, którzy nie chcą być piekarzami, nie bierze się do piekarni.
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Edukacja
Niesprawiedliwym i niedozwolonym jest wszelki monopol wychowawczy czy też szkolny, który fizycznie lub moralnie zmusza rodziny do posyłania dzieci do szkół państwowych, wbrew obowiązkom chrześcijańskiego sumienia, a także wbrew słusznym ich upodobaniom.
Autor: Pius XI, encyklika Divini illius magistri.
Polityka Prywatności