województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Logopedia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Celem studiów podyplomowych w zakresie Logopedii jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do trafnej diagnozy i skutecznej terapii z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyta przez słuchaczy wiedza i umiejętności pozwalają na dalszy rozwój zawodowy w ramach studiów specjalizacyjnych.
Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności