województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zwodów i specjalności wymuszają ciągłe zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Celem Studiów Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle jest podniesienie kwalifikacji zawodowych inżynierów, którzy ze względu na ukończony inny kierunek studiów lub ukończenie studiów w odległym terminie nie posiadają wykształcenia zgodnego z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy oraz z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.
Polityka Prywatności