Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Menedżer HR

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Głównym celem studiów podyplomowych o tematyce Menedżer HR jest praktyczne przedstawienie procesów związanych z pełnieniem funkcji menedżera strategicznego w organizacji, jako jednego z elementów wspomagających budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji i mającego na celu zabezpieczenie kluczowych dla niej zasobów ludzkich i know-how. Studia zwierają ujęcie procesowe i praktyczne, wzmacniają pozycję menedżera w organizacji i ukierunkowują jego dziania na biznes partnerstwo działu personalnego z działami biznesowymi, strategicznymi w organizacji, dzięki czemu podejście to wspiera budowanie pozycji strategicznej HR-u w firmach.
Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności