Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Nowoczesne Zarządzanie Logistyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/

Celem studiów są:

  1. Przekazanie najaktualniejszej wiedzy z obszaru nowoczesnej Logistyki, Spedycji i Transportu w wykonaniu uznanych wykładowców akademickich oraz menedżerów – doświadczonych praktyków, sprawujących od wielu lat kluczowe funkcje w największych firmach logistycznych na naszym rynku.
  2. Wszechstronne podniesienie kompetencji i przygotowanie do roli sprawnych menedżerów dzięki umiejętnie dobranemu zestawowi zagadnień i realnych przykładów.
  3. Przedstawienie nowoczesnych wartości i trendów branży.

Zbudowanie umiejętności pozwalających być wszechstronnym graczem na logistycznym rynku pracy. Pozwalających odnaleźć się zarówno po stronie Dostawcy jak i Zamawiającego.

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności