Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Promocja, reklama i komunikacja wizerunkowa

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Studia podyplomowe Reklama, promocja, komunikacja wizerunkowa mają na celu kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji i reklamy, oraz budowania wizerunku organizacji i zarządzania nim. Absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i realizacją strategii promocyjnych i komunikacyjnych. Studia przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w organizacjach społecznych, instytucjach publicznych, reklamie, promocji, a także firmach prowadzących własne działy komunikacji z otoczeniem.
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Promocja
promocja elektronowa
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Cenzura jest to reklama na koszt państwa.
Autor: Federico Fellini
Reklama
Reklamy poznaje się po tym, że są jakby innym światem, wspanialszym. Ludzie na reklamach mówią do siebie, coś sobie pokazują, przeważnie świecącego, coś próbują i nagle wpadają w oczarowania, w uśmiechnięte, radosne byty olśnienia. Kiedy potem po reklamie film wraca do siebie, to jednak ludzie po tamtych olśnionych wyrazach twarzy mają miny jakby zafrasowane.
Autor: Miron Białoszewski, AAAmeryka (1988)
Reklama
Czy jest na sali ładowarka?
Źródło: reklama Idei
Polityka Prywatności