Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Rachunkowość i podatki

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
W trakcie studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki, zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu księgowego. Studia podyplomowe z rachunkowości przygotują Cię również do prowadzenia własnego biura rachunkowego. W trakcie studiów słuchacze podniosą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji i analiz finansowych operacji gospodarczych.
Rachunkowość
Rachunkowość – system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
Podatki
Władza podatkowania – to władza niszczenia.
Autor: John Marshall
Podatki
Podatki to w zamyśle
Pożytek dla ogółu
Co dobre jest w pomyśle
Zepsuli aż do bólu.
Zrozumieć wszak to trzeba
Co znaczy słowo datki
Gdy w kraju rośnie bieda
Obniżyć czas podatki
Nadziei wciąż nie tracę
Że jednak
Ktoś się zjawi
Miast zmniejszać ludziom płace
Podatki nam poprawi!
Autor: Robert z Łodzi
Podatki
Podczas gdy większość Amerykanów z trudem wiąże koniec z końcem, my, superbogaci, korzystamy z wielkich ulg podatkowych. (…) Płacę niższe podatki niż moja sprzątaczka.
Autor: Warren Buffett
Polityka Prywatności