Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Cel Studiów

Studia podyplomowe Reklama, promocja, komunikacja wizerunkowa mają na celu kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji i reklamy, oraz budowania wizerunku organizacji i zarządzania nim. Absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i realizacją strategii promocyjnych i komunikacyjnych. Studia przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w organizacjach społecznych, instytucjach publicznych, reklamie, promocji, a także firmach prowadzących własne działy komunikacji z otoczeniem.

Adresaci
  • Osoby odpowiedzialne za promocję i relacje z otoczeniem w instytucjach publicznych i organizacjach społecznych.
  • Specjaliści działów reklamy, promocji i komunikacji z otoczeniem podmiotów komercyjnych.
  • Pracownicy agencji reklamowych i public relations.
  • Rzecznicy prasowi instytucji komercyjnych, publicznych, politycznych, itp.
  • Trenerzy w zakresie kreowania wizerunku osobistego i organizacyjnego. Doradcy wizerunkowi.
  • Osoby chcące prowadzić własną działalność w obszarze doradztwa wizerunkowego, zarządzania komunikacją, reklamy i promocji.

Absolwenci kierunków studiów humanistycznych i społecznych – osoby planujące rozwój własnej kariery zawodowej w kierunku promocji i reklamy.

Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Promocja
promocja elektronowa
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Najlepsze dla Warszawy.
Źródło: slogan Radia Kolor
Reklama
Wall Street doszła do wniosku, że markom tak długo nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, jak długo utrzymają żarliwą wiarę, w swój własny sens i w żadnej, absolutnie żadnej sytuacji nie pozwolą sobie na chwilę niepewności. Z dnia na dzień nastał renesans marketingu, któremu ton nadawała nowa generacja przedsiębiorstw, będących we własnych oczach „sprzedawcami znaczeń”, a nie wytwórcami produktu, i głoszących hasło: „Nie produkt, lecz marka!”. Najważniejsza zmiana w myśleniu – zarówno na poziomie reklamowania produktu, jak i kreowania marki – dotyczyła tego, co jest właściwie przedmiotem sprzedaży.
Autor: Naomi Klein
Reklama
– A co mi pan tu napisał?
– Kopytko.
Źródło: reklama Plus GSM
Polityka Prywatności