Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Turystyka i rekreacja ruchowa

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Cel Studiów Zdobycie i poszerzenie niezbędnej wiedzy o ludzkich potrzebach i zachowaniach także w sferze turystyki i rekreacji, oraz organizowania tych procesów i sterowania nimi w praktycznej działalności ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko własnych korzyści (marketing turystyczny), ale przede wszyst­kim w tworzeniu systemu troski o klienta, by zapewnić sobie jego przychylność i lojalność poprzez oferowanie mu coraz lepszych usług i form ich organizacji i dystrybucji a firmie zapewnić długookre­sowe korzyści (zysk i reputacja).
Rekreacja
Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.
Polityka Prywatności