Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Celem studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych nauczycieli wychowania fizycznego, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod prowadzenia zajęć tańca i aerobiku, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy.
Wychowanie
Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne (wf, WF) – zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postaw prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Osiński, 2011)
Wychowanie fizyczne
Dusza ludzka nie podpada kalectwu, a wychowanie fizyczne jest ułożone dla szczęścia człowieka.
Źródło: Tadeusz Maszczak, Kultura fizyczna w edukacji osób niepełnosprawnych w: Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości pod redakcją Marii Chodkowskiej
Wychowanie
Wychowanie jest oddziaływaniem pokoleń dorosłych na te, które jeszcze nie dojrzały do życia społecznego. Zmierza ono do wywołania i rozwinięcia w dziecku pewnej liczby stanów fizycznych, umysłowych i moralnych, jakich domagają się od niego i społeczeństwo polityczne jako całość i środowisko specjalne, do którego jest ono szczególnie przeznaczone.
Autor: Émile Durkheim, Education et Sociologie, Paryż 1926, s. 49.
Wychowanie
Stosunek wychowawczy jest stosunkiem czysto dialogowym (…). Wychowanie ludzi przez ludzi oznacza wybór świata w działaniu za pośrednictwem osoby i w niej samej.
Autor: Martin Buber
Polityka Prywatności