Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aspektami organizacyjnymi i prawnymi procesów wydatkowania środków publicznych i zamówień publicznych. W szczególności słuchacze nabędą umiejętności i wiedzę konieczne do zainicjowania oraz sprawnego przeprowadzenia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Przekazana wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą naszym absolwentom obejmować samodzielne stanowiska pracowników odpowiedzialnych za procesy udzielania jak i uzyskiwania zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.
Polityka Prywatności