Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie Projektami wg standardu PMI

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom holistycznego podejścia do Zarządzania Projektami nie tylko od strony umiejętności twardych takich jak zarządzanie zakresem, czy ryzykiem, lecz przede wszystkim przez kształcenie miękkich aspektów pracy Kierownika Projektu. Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w gotowe narzędzia i techniki, które będą mogli zastosować praktycznie w swoich organizacjach od pierwszego dnia po ich poznaniu podczas zajęć.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności