Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Studia podyplomowe Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera dedykowane są osobom zainteresowanym poznawaniem koncepcji i instrumentów zarządzania innowacyjnego, wzrostem umiejętności rozwiązywania problemów i podnoszenia efektywności swojej pracy, rozwojem osobistym oraz rozwijaniem kompetencji personalnych menedżera. Studia kładą nacisk na indywidualny, personalny rozwój każdego uczestnika i uczą jak zdobywać przewagę w otaczającym świecie.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności