Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie Publiczne – czasopismo naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowane do naukowców, menedżerów sektora publicznego oraz pracowników administracji i służb publicznych. Ukazuje się cztery razy w roku. Zakres tematyczny obejmuje badania interdyscyplinarne w zarządzaniu publicznym. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Polityka Prywatności