Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie sprzedażą

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Głównym celem studiów z zakresu Zarządzania sprzedażą jest praktyczne przedstawienie procesów związanych z pełnieniem funkcji menedżera sprzedaży, jako jednego z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej organizacji i mającego na celu zabezpieczenie kluczowych dla niej zasobów ludzkich, know-how i wyników sprzedażowych. Uczy prowadzenia biznesu w obszarze handlowym w nastawieniu na wysokie standardy zarządzania, obsługi i analizy biznesowej z naciskiem na efektywność i orientację na rezultat. Studia zwierają ujęcie procesowe i praktyczne, wzmacniają pozycję menedżera sprzedaży i ukierunkowują jego dziania na biznes partnerstwo, doradztwo i eksperckość, dzięki czemu podejście to, wspiera budowanie pozycji strategicznej i konkurencyjnej zarządzanej jednostki handlowej.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności