Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie transportem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Podyplomowe Studia Zarządzanie transportem są objęte patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów i są pomocą dla osób starających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Głównym celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tych dziedzinach. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych/spedycyjnych/logistycznych, a także w działach transportu dużych przedsiębiorstw. Słuchacze uzyskują ponadto rzetelne przygotowanie do zdania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oraz dla osób wchodzących na rynek pracy w branży TSL.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności