Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Strona www: www.ckp-lodz.pl/
Celem studiów ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH jest uzyskanie wiedzy i kompetencji w obszarze zintegrowanych działań profilaktycznych. Słuchacze maja szansę na zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących: tworzenie i realizację programów profilaktycznych oraz zastosowanie adekwatnych metod i technik pracy treningowo-warsztatowej w odniesieniu do zachowań ryzykownych. Studia dają możliwość gruntownego poszerzenia wiedzy z zakresu: mechanizmów uzależnień behawioralnych, współczesnych problemów z substancjami psychoaktywnymi, a także pracy profilaktycznej z wszelkimi dysfunkcjami i patologicznymi zjawiskami społecznymi w płaszczyźnie psychospołecznej.
Profilaktyka
profilaktyka zdrowotna
Polityka Prywatności