Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Akademia biznesu dla doświadczonej kadry zarządzającej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia mają na celu rozwijać umiejetności strategiczne słuchaczy, podnosić ich kompetencje zarządcze oraz kształcić postawy lidera.
Polityka Prywatności