Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Akademia coachingu zespołowego i facylitacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Cel
Rzetelnie, profesjonalnie i wieloaspektowo przygotowujemy przyszłego coacha do pracy z zespołami. 

Korzyści

  • Różnorodni wykładowcy z wieloletnią praktyką trenerską i coachingową;
  • Oryginalny program studiów nastawiony na doskonalenie umiejętności słuchaczy;
  • Zajęcia praktyczne w formie warsztatów, pracy z kamerą, analizy case-study, ćwiczeń indywidualnych i grupowych;

W trakcie studiów słuchacze zdobędą

  • wiedzę na temat funkcjonowania grup i zespołów,
  • wiedzę z zakresu coachingu grupowego, zespołowego i facylitacji,
  • umiejętności pracy z zespołami pracowniczymi i z grupami szkoleniowymi
  • umiejętności efektywnego posługiwania się narzędziami z zakresu coachingu zespołów i facylitacji
  • umiejętności wieloaspektowego patrzenia na rozwój zespołów i pracę z nimi,
  • wiele dodatkowych kompetencji, związanych z pracą z ludźmi i ich rozwojem.
Polityka Prywatności